Instalacje wodno-kanalizacyjne – prosty system rur

pomarańczowa rura od instalacji kanalizacyjnej

Instalacje wodno-kanalizacyjne, poza instalacjami wodnymi, gazowymi i grzewczymi, to bardzo ważny element każdego budynku. Jest to układ przewodów – rur, które doprowadzają do budynków ciepłą i zimną wodę, a wyprowadzają z niego nieczystości.

Nasza firma zajmuje się projektowaniem, montowaniem oraz serwisowaniem instalacji hydraulicznych. Wykonujemy je zgodnie z projektami, które przynoszą klienci lub projektujemy je sami. Doradzamy odpowiednie rozwiązania i zapewniamy sprawdzone materiały.

Przy planowaniu układu rur ważne jest przede wszystkim szczegółowe omówienie tego w oparciu o plany budynku. Niezależnie od tego, czy jest to nowe, czy stare budownictwo, system nie może kolidować z innymi instalacjami. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne muszą spełniać wymagania określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

Zapraszamy!